WIĘKSZOŚĆ WIERZEŃ

Większość tych wierzeń i praktyk ma bardzo daw­ną metrykę. Dostosowały się one nieraz do nowo­czesnych warunków życia (maskotki spotyka się dziś w samochodach i w samolotach), a i nowe ich rodzaje pojawiają się od czasu do czasu; na przy­kład listy łańcuszkowe muszą być dość świeżego pochodzenia. Z niezmiennej ludzkiej gotowości do akcepto­wania przesądów korzystają zawodowcy w rodzaju różnych wróżbitów, czy to będą Cyganki chiro- mantki, czy astrologowie w pretensjonalnych ga­binetach. Jest to domena profesjonalnej samozwańczym ekspertom od spraw nadprzyro­dzonych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂