AKTYWNY UCZESTNIK

Na miejsce ak­tywnego uczestnika zabawy, owego „homo lu­dens” — człowieka bawiącego się — wkracza no­siciel postawy, którą Huizinga określa jako „pu- erylizm”, od łacińskiego „puer” — chłopiec. Ów „puerylizm” wyzwala „zajęcia, przy których czło­wiek współczesny, przede wszystkim jako członek takiego czy innego, w zorganizowany sposób wy­stępującego kolektywu, wydaje się zachowywać według norm okresu dojrzewania czy też lat chło­pięcych. Są to przeważnie nawyki albo spowodo­wane, albo ułatwione techniką dzisiejszych konta­któw intelektualnych. Należy do nich na przykład łatwa do zaspokojenia, nigdy jednak nie nasycona potrzeba banalnej rozrywki, pogoń za brutalną sensacją, uciecha z masowych widowisk.”

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)