BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE BADANIA

Bardziej szczegółowego badania i opisu domagają się za­równo konstruktywne postawy obyczajowe, kieł­kujące w środowiskach młodych naukowców, in­żynierów, techników, starających się godzić spo­łeczne zafascynowanie postępem nauk i cywiliza­cji z osobistymi postulatami osiągnięć karierowych i materialnych, jak i należąca do negatywnych zja­wisk naszego rozwoju recydywa postaw „drobno- mieszczańskich” w łonie społeczności biurokra­tycznej, której przedyskutowaniu poświęciło między innymi w roku 1969 swoje łamy „Życie lite­rackie . Jedno wszakże nie ulega kwestii^’społe­czeństwo pozbawione własnej miary wartości, własnego modelu sukcesu, nie dysponujące wy­miernymi wskaźnikami szczebli, po których od­bywa się awans jego uczestników, nie może być społeczeństwem zdrowym.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)