BEZSTRONNA INSTYTUCJA

Bezstronna insty­tucja zajmująca się takimi problemami, Towarzy­stwo Badań Parapsychologicznych (Society for Psy- chical Research), podejmuje się sprawdzania wielu otrzymywanych relacji tego typu. Przytłaczająca większość tych przypadków nie wytrzymuje sta­rannej weryfikacji. O przeczuciach ostrzegawczych opowiada się zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy wy­padek faktycznie się wydarzył, toteż Towarzystwo apelowało o nadsyłanie mu takich przepowiedni do depozytu. Dr D. J. West prześledził 32 pro­roctwa, dotyczące przeważnie wojen, wyścigów konnych i śmierci; ani jedno z nich się nie speł­niło.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)