BŁĘDNE ZASTOSOWANIE

„Gdy zanalizujemy poszczególne przypadki magii sympatycznej przedstawione na poprzednich j stronicach […] stwierdzimy […] że wszystkie one j są błędnym zastosowaniem jednego z dwóch wiel­kich podstawowych praw myślenia, a mianowicie kojarzenia wyobrażeń na mocy ich podobieństwa kojarzenia wyobrażeń ze względu na ich stycz- nosc w czasie lub w przestrzeni. Błędne kojarzenie (wyobrażeń podobnych prowadzi do magii homeo­patycznej, inaczej naśladowczej, błędne kojarze­nie wyobrażeń stycznych prowadzi do magii prze­nośnej. Zasady kojarzenia są doskonałe same w so­bie i, co więcej, absolutnie konieczne dla funkcjo­nowania myśli ludzkiej.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)