CAŁY MAJĄTEK

Wydałem około piętnastu rubli — cały majątek. Podrosłem dojrzałem nie tylko do otoczenia, ale j we włas­nym poczuciu. Głoszonym ideom nadawałem bar­dziej ważki ton.”Zwłaszcza dwa ostatnie zdania są tu charakte­rystyczne. Bohater, przybrawszy odpowiedni wy­gląd zewnętrzny, czuje dopiero, że „dorasta do oto­czenia , a więc że podołał powszechnie akcepto­wanej normie, której otoczenie od niego wymaga Tym samym wzrasta jego prestiż, pozwalający na­dawać „bardziej ważki ton” głoszonym ideom. Jest oczywiste, że ten cały — ściśle już zewnętrzny, wchodzący w zakres ubioru — zabieg adaptacyjny nie byłby potrzebny ani celowy, gdyby społeczeń­stwo, do którego wkracza bohater Starego i nowe­go, nie powitało go ukształtowanym już uprzednio zespołem własnych wymagań obyczajowych. Bez ich uwzględnienia nie mógłby zostać przez nie przyjęty.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)