CHARAKTER ZABAWY

Grupami tymi są bądź — jak we współczesnej kulturze Zachodu — określone kręgi elity spo­łecznej, których zabawy, na pozór prywatne, re­ferowane są jednak natychmiast szerokiemu ogó­łowi za pośrednictwem prasy, filmu czy telewizji, bądź też środowiska zawodowców, których zaję­ciem jest dostarczanie rozrywki innym. Do tych ostatnich należą przede wszystkim aktorzy, śpie­wacy, uczestnicy wszelkiego rodzaju widowisk, a także sportowcy?Zabawa jednak, uprawiana zwłaszcza przez tę drugą grupę „przedstawicieli”, traci stopniowo swój właściwy, bezinteresowny i ludyczny chara­kter, przeistaczając się w pracą.f Parady Jana Po­tockiego wystawiane były początkowo w zamku w Łańcucie jako amatorska zabawa towarzystwa. Obecny aktor w komedii udaje, że się bawi, w rze­czywistości zarabia na życie.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)