CZYSTA ROZRYWKA

Gdyby jednak powiedzieć mu to wprost, czułby się dotknięty, ponieważ we własnym mnie­maniu podnosi on w ten sposób swój poziom kultu­ralny, „pogłębia się” lub oczekuje, że film „da mu do myślenia”. R°zrywką „czystą” więc, przez odwrócenie, prze­ciętny odbiorca nazwie taki rodzaj widowiska czy imprezy, który w możliwie najmniejszym stopniu zaangażuje go intelektualnie, nie zmusi do żadnego wysiłku, nie postawi przed nim żadnych proble­mowy) Zamiast trudu kojarzenia, zapoznawania się ze sprawami nie znanymi lub nowymi, adresat roz­rywki „czystej” poszukiwać więc będzie rodzaju ukołysania estetycznego, humoru i aprobaty. Wszel­kie próby problematyzowania działań rozrywko­wych, łączenia spraw poważnych ze śmiesznymi uważa on za psucie rozrywki, przeciążenie zbędnym balastem formy, która powinna być w założeniu „lekka” i „beztroska”.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)