DALEKIE ODEJŚCIE

Widać tu najwyraźniej, jak daleko odeszliśmy już od czasów, kiedy z działa­niami rozrywkowymi skłonni byliśmy kojarzyć ambicje edukacyjne. Obecnie rozrywka nie ma uczyć, lecz przede wszystkim bawić. Jedynie w pozornej sprzeczności z tym nastawie­niem konsumenta rozrywki znajduje się jego apro­bata dla wszelkiego rodzaju utworów satyrycznych lub znamienny fenomen ostatniego okresu, jakim jest popularność piosenek big-beatowych nałado­wanych treściami kombatanckimi lub deklaracjami o charakterze ogólnopatriotycznym. Satyra bowiem w tym wydaniu, piętnując zjawiska powszechnie znane lub żartując z ogólnych cech charakteru na­rodowego, jest w gruncie rzeczy całkowicie bezoso­bowa, nie dotyka nikogo bezpośrednio, lecz jedynie aprobuje powszechnie przyjęte pewniki, w big- -beacie zaś piosenki odwołują się wprawdzie do treści głębokich, ale podanych w sposób na tyle banalny, że nie zmuszający do refleksji.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)