DLA PRZECIĘTNEGO ODBIORCY

Powinna być wytworem, w którego ramach przeciętny od­biorca znajdzie wiedzę o rzeczywistych wymia­rach świata, o wielkości jego zdobyczy i niebez­pieczeństw, system nakazów moralnych, połączo­nych ze światem podstawowych wartości ludz­kich, recepturę dotyczącą zarówno jego zobowią­zań obywatelskich, jak i wskazań w zakresie spraw bardziej intymnych — życia rodziny, wy­chowywania dzieci, a także osobistych wzorców kariery i awansu. Wreszcie, co nie jest sprawą bagatelną, owe wzorce powinny budzić określone tęsknoty i potrzeby — na tyle ambitne, aby mo­gły się one stać bodźcami dla wysiłku i rozwoju, i na tyle realne, aby ów wysiłek nie wydawał się beznadziejny, a nakreślone cele nieosiągalne. Zwłaszcza ten ostatni postulat wydaje się waż­ny.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂