EGZYSTOWANIE W KULTURZE

A tam, gdzie panują tego rodzaju wierzenia, bodźce ze­wnętrzne mogą być łatwo interpretowane w kate­goriach sprawstwa takich właśnie suponowanych czynników. Hallowell opisuje na przykład rela­cję Indianina ze szczepu Ojibwa o jego spotkaniu z Windigo, to jest z egzystującym w tej kulturze olbrzymem-ludożercą. Indianin opowiada, jak po­twór ścigał go przez cały dzień. Dokładna analiza Hallowella ujawnia, że chociaż mężczyzna był wy­raźnie przeświadczony o obecności olbrzyma, to przecież jego dane sensoryczne składały się wy­łącznie z dźwięków. Nie szukając tak daleko, ja sam słuchałem raz relacji z pierwszej ręki o obja­wieniu się ducha, przy czym, jak się okazało, rze­czywiste doznania zmysłowe opowiadającego ogra­niczały się do uczucia zimnego podmuchu powie­trza oraz do widoku i głosu psa, który zawarował wyjąc w kącie pokoju.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)