FAKTY GEOLOGICZNE

Twierdził on, że „siedem czy osiem faktów geologicznych” wymienionych przez Mojżesza wy­łania się także „z całkowicie ścisłych i zweryfiko­wanych obserwacji geologicznych”:„Jest już wysoce nieprawdopodobne, aby dwie relacje pochodzące z całkowicie różnych i wzajem niezależnych źródeł mogły być ze sobą zgodne nie tylko co do treści, ale i co do porządku na­stępstwa dwóch tylko zdarzeń, jeżeliby te fakty nie były prawdziwe tak pod względem treści, jak i kolejności. Niechaj to nieprawdopodobieństwo — jeśli chodzi o treść faktów — wynosi tylko 1 : 10, wówczas nieprawdopodobieństwo zgodności relacji co do treści siedmiu zdarzeń wyniesie 1:10, to jest jak jeden do dziesięciu milionów, a byłoby je­szcze znacznie wyższe, gdybyśmy w rachunku wzięli pod uwagę także kolejność faktów.”

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)