FORMA MUZYCZNA

For­ma muzyczna, którą początkowo masowa publicz­ność — z wyłączeniem oczywiście publiczności mło­dzieżowej, aprobującej big-beat jako swoją własną demonstrację muzyczną i „muzykę pokolenia” — odrzucała jako obcą, dziwną i „dziką”, zyskała stop­niowo aprobatę, kiedy w piosenkach big-beatowych pojawiły się aluzje do wiejskiego folkloru lub tra­dycyjnej piosenki wojskowo-patriotycznej, a więc motywy „swojskie”. Gwałtowność big-beatu, który pierwotnie oznaczał rodzaj demonstracji o charak­terze ogólniejszym niż tylko nowy styl muzyczny, uległa w ten sposób konformizacji, zbliżającej cały nurt „mocnego uderzenia” do tego, co masowy od­biorca uważa za rozrywkę dobrą lub też „czystą”.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)