FORMUŁOWANIE OPINII

Nie ja pierwszy spośród piszących na ten temat formułuję opinię, że rodzina Matysiaków mieści się najpełniej w ostatnim spośród zacytowanych tu zakresów tego pojęcia. Ktoś, kto zajmował się badaniem tych spraw bardziej szczegółowo, mówił mi, że Rodzina Matysiaków słuchana jest najgorli- wiej przede wszystkim tam, gdzie ludzie pozha- wieni są przysłowiowego ciepła rodzinnego, a więc w szpitalach, sanatoriach, domach starców, a także przez ludzi samotnych. Można to również roz­szerzyć: rodzina Matysiaków przedstawia sobą mo­del, o którym wielu ludzi chciałoby powiedzieć, że taka „powinna być” rodzina, coraz mniej jednak osób ma prawo stwierdzić, że taka jest ona rzeczy­wiście. jpwo „powinna być” odnosi się przy tym nie do idealnego, przyszłościowego wzoru, do które­go się dąży. Chodzi tu raczej o świetnie przecho­wany zabytek z okresu, gdy rodzina, w przekona­niu wielu słuchaczy Matysiaków, była taka jak należy, to znaczy zanim dotknęły ją skutki roz­chwiania czy rozkładu, spowodowane przez ogól­ne przemiany społeczno-obyczajowe naszych cza­sów.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)