GŁÓWNA SIŁA MOTORYCZNA

Główną siłą motoryczną skłaniającą ich do poddania się tej uniformizacji jest przede wszystkim poszukiwa­nie więzi z innymi ludźmi, jest chęć łowienia wspólnych pojęć, wspólnych przeżyć, wspólnych tematów do rozmowy, wspólnych ideałów i trady­cji, aby zastąpić nimi te, które wytarły się lub za­gubiły w trakcie wielkich migracji ze wschodu na zachód, ze wsi do miasta, z jednych środowisk spo­łecznych do innych.Dokładniejsze przyjrzenie się widowni telewi­zyjnej potwierdza to przypuszczenie. Wystarczy tu, jak sądzę, jeden wskaźnik. Otóż z danych za­prezentowanych przed docenta Kazimierza Żygulskiego w sprawozdaniu dla UNESCO (La R6le de la Culture dans 1’Utilisation des Loisirs, 1968) wy­nika, że na przykład pośród widzów teatru telewi­zji znajdujemy aż 42 procent osób z wykształce­niem podstawowym niepełnym i tylko 6 procent osób z wykształceniem wyższym. Jest to całkiem zrozumiałe.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)