HISTORIA WIELKOŚCI I UPADKU RODZINY MATYSIAKÓW

Zwrot o „historii” użyty w związku z odcinkową powieścią radiową Rodzina Matysiaków nie jest ani przesadny, ani metaforyczny. Przeciwnie — usprawiedliwia go zarówno rozległość tej powieś­ci, której początki sięgają z górą dziesięciu już lat wstecz, a której końca nie widać, jak i fakt, że pi­sana z tygodnia na tydzień, w oparciu o bieżące aktualności z ulicy i z gazety, Rodzina Matysia­ków stała się zarówno zwierciadłem, jak i cząstką historii społecznej ostatniej dekady życia w na­szym kraju. Myślę, że ten wzgląd przede wszyst­kim każe zastanowić sie bliżej nad osobą i dzieja­mi Józefa Matysiaka i jego krewniaków, przymie­rzając bowiem do Rodziny Matysiaków jakiekol­wiek kryteria natury artystycznej, musielibyśmy dojść szybko do wniosku, że mamy do czynienia z utworem nieświetnym.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)