HORYZONT ŚWIATA

I wreszcie — jaki horyzont świata widać z okna mieszkania na ulicy Dohrej? Potęgą Rodziny Ma­tysiaków na tle dydaktycznych opowiastek fałszy­wego realizmu był jej praktyczny, „życiowy” indy- ferentyzm, zainteresowanie dla szczegółu przy cał­kowitym lekceważeniu ogólnych kształtów bytu społecznego. Niestety jednak, jakkolwiek bogato wyposażylibyśmy tę postawę w rozliczne cnoty so­lidności, uczciwości, pracowitości i gospodarności, coraz bardziej stawać się ona musi synonimem za­pyziałej tępot^Matysiakowie długo jeszcze mieszkać będą za­pewne w świecie naszej wyobraźni społecznej —
zadowoleni z siebie, zasypiający snem sprawiedli­wych, obojętni na bodźce prestiżu i niepokoje uto­pii. Nie łudźmy się — ‚równie długo reprezentować oni będą autentycznie istniejący typ postawy i my­ślenia., Ale wyraz „Matysiak” ze znaku wywoław­czego wartości szlachetnych i rzetelnych coraz wy­raźniej przeistacza się w określenie ograniczonego w swoich horyzontach i płaskiego w swoich aspi­racjach, bezmyślnego uczestnika przygód naszego czasu.

 

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)