IDEALNA OKAZJA

Można zaryzykować twierdzenie, że w sensie imaginacyjnym jest on w niewiele mniejszym stopniu niż widz zagraniczny „poddanym” wielkich bożyszcz współczesnego świata rozrywki. Równocześnie jed­nak, znając ów mechanizm „vedetyzacji”, pragnie znaleźć w nim dla siebie swoje miejsce, co popy­cha go ku poszukiwaniu form zastępczych domo­wego wyrobu. Ideałem będzie więc tu taki typ roz­rywki czy widowiska, który pozwoli mu się po­czuć tak jak w wielkich centrach kultury masowej, wykonywać te same gesty, uczestniczyć w analo­gicznych obrzędach.Pod tym względem idealnej okazji dostarczają mu przede wszystkim festiwale piosenkarskie typu Festiwalu Sopockiego. Masowe zainteresowanie pio- senkarstwem wydaje się, poza wszystkim innym, wypływać i stąd, że współczesna epoka mechanicz­nej rejestracji muzyki pozwala na najżywszy udział w światowym rozwoju muzyki rozrywkowej, na śledzenie, za pośrednictwem radia i nagrań płyto­wych, najnowszych wydarzeń w tej dziedzinie.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)