INNA DEFINICJA

Inna definicja oferowana przez słownik brzmi: „irracjonalne religijne wierzenia i praktyki”, i na­tychmiast nasuwa się pytanie, kto ma decydować o    tym, czy dane wierzenie jest irracjonalne. Bieda w tym, że co dla jednego człowieka jest religią, dla drugiego może być „przesądem”. Dawni misjo­narze używali tej etykietki w odniesieniu do religii tubylczych, które usiłowali wyrugować. Co więcej, takie niepochlebne określenia nie były — jak za­uważył Voltaire — niczym niezwykłym nawet w stosunkach między różnymi wyznaniami chrze­ścijańskimi. Lord Chesterfield w jednym z listów uprzedzał syna, że w czasie swych podróży będzie może zdumiony, gdy się zetknie z absurdalnymi przesądami papistów, które — jak wyjaśniał — biorą się albo z ignorancji, albo z głupoty.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)