INNA PROPOZYCJA

Trzecią więc propozycją, tym razem najbardziej hermetyczną, opartą na osobliwym konglomeracie niejasnej postępowości z namaszczonym szacunkiem dla tradycyjnych wartości kultury (utożsamianych zresztą przeważnie z aktualną zachodnią modą li­teracką) była propozycja, której Kazimierz Bran­dys, autor Listów do pani Z., nadał w 1956 roku miano „propozycji Żoliborza”, mając na myśli po­żenienie przedwojennych tradycji spółdzielczych i socjalistycznych żoliborskiej WSM ze współczes­nymi europejskimi tęsknotami części inteligencji, zwłaszcza artystycznej. Autor Listów do pani Z. po­stulował w ten sposób „ambitną polską średnią”, do której należałoby podciągać i adaptować kształ­tujące się społeczeństwo socjalistyczne.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)