INNE SPOŁECZNIE PODZIELANE PRZESĄDY

Inne znów odnoszą się do do­niosłych wydarzeń życiowego cyklu, takich jak śluby czy chrzty, nadto osobne zbiory przesądów wiążą się z licznymi zajęciami. Pełno ich wokół spraw zdrowia i choroby, a ludowa medycyna by­najmniej nie wygasła. W tej sprawie należy jednak zachować ostrożność sądu, albowiem niektóre po­toczne wyobrażenia mają, jak się okazuje, solidne podstawy empiryczne. Dość przypomnieć historię Edwarda Jennera, odkrywcy szczepień ochronnych. Otóż jeszcze kiedy jako młody człowiek odbywał on praktykę u chirurga, słyszał o przekonaniu, ja­kie panowało w hrabstwie Gloucester, iż ludzie, którzy zarazili się od bydła ospą krowią, są póź­niej zabezpieczeni przed ospą ludzką.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)