INNY TYP POSIADACZY

Równocześnie jednak w jego dorobku znajdowały się myśli, których owa „am­bitna polska średnia”, powołująca się na „Żoli­borz”, nigdy nie była w stanie ani przyswoić sobie, ani nawet zrozumieć. W książce Jana Strzeleckiego Kontynuacje, która dość trafnie oddaje zasadniczy, najbardziej wartościowy nurt myśli, wyniesionych z tradycji „Żoliborza”, znajdujemy między innymi taką krytykę postaw mieszczańskiej inteligencji polskiej: „W Polsce wytworzył się — pisze Strzelecki — inny typ posiadaczy, inny typ zawładnięcia czło­wiekiem przez poczucie znaczenia płynącego z wła­sności. Wśród polskiej inteligencji pewne wartości kultury umysłowej pełniły rolę społeczną odpowia­dającą posiadaniu rzeczy. Tu zamiast fabryk i ka­mienic posiadano znajomość prądów francuskiej li­teratury. Subtelne różnice społecznej hierarchii opierały się nie na własności, lecz na oczytaniu.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)