ISTOTA MODELU

Isto­tą tego modelu była postawa nacechowana całkowi­tym oddaniem celom ogólnym, przede wszystkim zadaniom politycznego przekształcenia kraju, przy równoczesnej doskonałej prawie pogardzie dla ce­lów osobistych i dążeń materialnych. Ideałem nie była tu więc kariera, wspinanie się w ramach uzna­nej hierarchii lub próba jej ustalenia, lecz ofiar­ność nie domagająca się niczego w zamian. Model ten, który wiele zawdzięcza wskazaniom radziec­kiej literatury z lat rewolucji i wojny domowej, po­wieściom takim jak Jak hartowała się stal czy fil­mom o tych czasach, starał się kształtować postawy na wzór nakazów rewolucyjnego romantyzmu. Ro­mantyzm ten — pozwalający na wzgardę wobec trudności i niedostatków chwili bieżącej w obliczu perspektyw przyszłości — zaprawiony był równo­cześnie pewnymi elementami „twardości”, związa­nej z postulatem walki klasowej i klimatem histo­rycznego determinizmu.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)