JEDEN Z NIELICZNYCH

Ponadto jednak był on jed­nym z nielicznych psychologów interesujących się żywo przesądem i magią i opublikował tom pod takim właśnie tytułem: Aberglaube und Zauberei (Przesąd i magia). Więcej niż połowa książki po­święcona jest głównie historii magicznych i prze­sądnych wierzeń, ale celem części ostatniej jest przedstawienie psychologicznej analizy tego, co Lehmann nazywał „magicznymi stanami umysłu”.Lehmann postawił sobie dwojaki cel: wykryć czynniki, które zapoczątkowują i rodzą przesądy, oraz te, które powodują, iż utrzymują się one przy życiu. Zdawał sobie w pełni sprawę z trudności obu zadań, zwłaszcza zaś wyjaśnienia genezy, za­grzebanej w pomroce czasu; rozumiał, że trzeba tu polegać głównie na wnioskowaniu ze znanych prawidłowości psychologicznych. Te, od których rozpoczął i którym przypisywał szczególne znacze­nie, to błędy obsenwacji i pamięci — i na nich właśnie skoncentrujemy teraz uwagę.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)