KATEGORIE PRZESĄDÓW

Ogólnie rzecz biorąc, ta pierwsza kategoria prze­sądów, zespolona z szerszym tradycjonalnym po­glądem na świat, mieści się jakoś w niezbyt wy­raźnie zdefiniowanej strefie pośredniej pomiędzy religią a przesądem. Pozostaje więc sprawą sporną, co należy tu włączać, a co pomijać; co do nas, to będziemy w tej sferze zjawisk interesować się głównie magią, czarami i siłą czarnoksięską.Niektóre z nich mogły w przeszłości wchodzić w skład szerszego systemu idei i wierzeń, ale teraz są to już przeważnie odosobnione, przekazane przez tradycję elementy, które jednak nie utraciły swej mocy. Znaczna część takich przesądów wiąże się ze szczęściem i pechem: albo jako ich zwiastuny — omeny, albo jako praktyki zabezpieczające.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)