KAŻDY CZŁOWIEK

Każdy człowiek chce, pragnie stać się czymś lepszym, niż jest. Owo- pragnienie-jest .początkiem wszystkich przeobrażeń ludzkości. Równocześnie jednak żywi on potrzebę powszechnie akceptowa­nych wskazań, mówiących mu, co mianowicie, jaką postawę, jaki model osobowości, jakie miejsce w układzie społecznym winien on uważać za „lep­sze” i warte wysiłku, aby się doń wspinać.Ten motyw występował z całą jasnością w spo­łeczeństwach tradycyjnych, opartych na koncepcji hierarchicznej i elitarnej. Nie jest prawdą, że ma­sowa migracja do miast, związana z industriali­zacją, postawiła nas po raz pierwszy w obliczu elementu cywilizacyjnie nie dokształconego, kul­turalnie uboższego, społecznie nie adaptowanego do nowych warunków.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)