KINO DANEGO OKRESU

Kino amerykańskie tego okresu zdołało zbudować wspólny świat wierzeń, wspólnotę po­staw i zaproponować powszechnie zrozumiały kod pojęciowy ludziom, którzy bez jego pomocy praw­dopodobnie przez dłuższy jeszcze okres trwaliby w zamkniętych kręgach językowych, narodowoś­ciowych czy religijnych, bojąc się wychylić poza ich obręb lub traktując tego rodzaju krok jako doświadczenie nad wyraz bolesne, r Wydaje się, że w naszych warunkach, i w znacz­nie mniejszej, rzecz jasna, skali, analogiczną rolę odegrała i odgrywa nadal telewizja. Zadziwiają­cym fenomenem, z jakim się spotykamy, gdy mo­wa o telewizji w Polsce, jest jej niesłychanie szyb­ki i dynamiczny rozwój, którego nie tłumaczy ani szczególnie wysoki poziom programu telewizyjne­go, ani też dostępność telewizorów, które ciągle jeszcze zalicza się do przedmiotów luksusowych i zbytkownych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)