KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

Zakładanie chó­rów, zespołów, wszelkiego rodzaju kółek zainte­resowań uważano za najbardziej celową formę działania, domagając się od uczestników bezpo­średniego udziału w spełnieniu się wspólnej roz­rywki. Jakkolwiek formy te, utrzymane w rozsą­dnych granicach i zwracające się do tych, którzy rzeczywiście mają ochotę śpiewać, recytować lub zdradzają jakieś inne zainteresowania, wydają się do dzisiaj pożyteczne i celowe, uznanie ich za ma­sowy sposób wypełniania czasu wolnego — i to zarówno osobom starszym jak i młodzieży — pro­wadzić musiało do komicznych paradoksów.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)