KONKURENCYJNA POSTAWA

Konkurencyjną wobec tej postawy rewolucyjne­go aktywisty wydaje się postawa druga, którą — przy pewnym uproszczeniu — utożsamić by można, zwłaszcza w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, z tytułem tygodnika „Przekrój”. Model „Przekro­ju”, bardzo szeroko docierający zarówno do środo­wisk młodzieżowych, jak i do części społeczeństwa dorosłych, przy zasadniczej akceptacji dla ogól­nych kierunków rozwoju społeczeństwa socjalis­tycznego kładł jednak silniejszy nacisk na posta­wę konsumpcyjną i zabarwiony był pewnym od­cieniem imitacyjności względem wskazań zachod­nich.Wpływ „Przekroju” na nasze społeczeństwo, zwłaszcza w jego pierwszym piętnastoleciu, zasłu­guje na bardziej szczegółową monografię.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)