KONTYNUACJA WZORU

Chcąc kultywować zawiesisty i poczciwy „wzór robotniczej rodziny”, rodzina Matysiaków musi stopniowo cofać się w rejony izolacji, po­dobnie jak w odosobnieniu rozwijać się musi orga­nizm, który nie chce zetknąć się z zarazkiem. Gdy­by Matysiak istotnie wykształcił swoje dzieci, roz­budzając w nich wyższe aspiracje, musiałby któ­regoś dnia stanąć w obliczu bolesnego konfliktu, kiedy sposób życia rodziców wydałby się dzieciom niezadowalający. Gdyby synowie Matysiaka posiedli istotną wiedzę — poczciwe morały ojca prze­stałyby być dla nich wystarczającym drogowska­zem na splątanych ścieżkach życia.Gdyby wreszcie dookoła Matysiaków zaroiło się, jak to ma miejsce w rzeczywistości, od przedstawi­cieli innych środowisk, gdyby obok nich zamiesz­kiwał inżynier, a pod nimi lub nad nimi młode stu­denckie małżeństwo, patriarchalny model obycza­jowy Józefa Matysiaka wystawiony by został na próhy, których być może nie zniósłby zwycięsko.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)