KRĘCĄC SIĘ PO ŚWIECIE

Bohaterowie Jezioran kręcą się również nieustannie po świecie, wyjeżdżają do mia­sta (nierzadko wówczas gdy rzucają żony i rodziny) lub też przyjeżdżają do rodzinnej wsi z odległych miast, gdzie zdobyli pracę i osiedli na stałe. W po­równaniu z matecznikiem Matysiaków świat Jezio­ran jest brzęczącym ulem, w którym zło miesza się z dobrem, tutejsi z obcymi, przysłowiowe „nowe” z równie przysłowiowym „starym”. W Rodzinie Matysiaków spotykamy się raz po raz z — przy­znać trzeba, że dokonywanymi hez zbytniego prze­konania — próbami wskrzeszania czy podsycania tradycyjnego lokalnego „patriotyzmu powiślań- skiego”, zjawiska szczątkowego w sytuacji, gdy za­równo Powiśle jak i inne dzielnice Warszawy są dziś fantastycznym konglomeratem środowisk, ty­pów ludzkich, warstw społecznych, pomieszanych tu bez ładu i składu i nie powiązanych niczym, poza przypadkowym adresem. W tym samym mo­mencie Jeziorany, mała wioska, w której wszyscy się znają i są tak lub inaczej sąsiadami, rozrastają się jak pajęczyna na różne strony, zahaczając swoi­mi odnogami o odległe miejscowości, miasta i śro­dowiska społeczne.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)