KSZTAŁTOWANIE POSTAW

Przeciw­nie, powinna ona kształtować postawy mogące ry­chło zaowocować na niwie produkcji, nauki lub ak­tywności społecznej, powinna nieustannie uczyć i wychowywać. Znamieniem okresu więc jest nie­zmierna pogarda dla rozrywki „pustej”, „bezmyśl­nej i podtrzymywane uporczywie przekonanie, że obejrzany w odpowiednim momencie właściwy film, przeczytana książka lub wysłuchany wiersz zdolne są porwać odbiorcę i wykrzesać zeń nowy entuzjazm dla praktycznej działalności. Najdobit­niejszym przykładem tego przekonania stały się, trwające zresztą do dziś, „części artystyczne” wszel­kich zgromadzeń i akademii. Ich wzniosłym ce­lem było uzupełnienie w formie estradowej treści przekazanych uprzednio w dyskursywnej formie przemówienia czy referatu, a więc uzupełnienie podniety intelektualnej podnietą emocjonalną.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)