KWESTIA OCENY

Jest to kwestia matematycznej oceny szans za i prze­ciw. Takie ujęcie dostarcza przybliżonej «miariki», pozwalającej przypisać każdemu iwierzeniu wła­ściwe dlań miejsce na skali rozciągającej się od zwyczajnego przesądu do racjonalnej hipotezy. Doniosłość metody polega na tym, że można ją stosować do wierzeń religijnych, gdy chcemy oce­nić, czy są one przesądami, czy nie. Jeśli na rzecz danego wierzenia przemawiają jakieś dowody, je­śli daje się obliczyć jego prawdopodobieństwo i je­śli okaże się ono rozsądnej wielkości, to nie będzie nic irracjonalnego w podjęciu ryzyka wiary. Ale gdy szans prawdziwości i fałszywości nie sposób oszacować lub gdy ich iwaga przechyla się wyraź­nie przeciwko treści wierzenia, wówczas jest ono przesądem.”  

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)