LICZEBNE ZNACZENIE

W każdym razie liczebne znaczenie nowoczesnego kultu czarodziejskiego jest skromne, chociaż jest rzeczą godną uwagi, iż ruch, którego korzenie się­gają mrocznej i odległej przeszłości, wydaje się zyskiwać dla siebie grunt. Jego biegunowym prze­ciwieństwem jest chyba Towarzystwo „Aetherius”, uprawiające kult, którego uczestnicy są przekona­ni, że mają łączność z ludźmi z kosmosu; niektórzy twierdzą wręcz, że odbyli podróże na latających spodkach. Pomiędzy tymi skrajnościami rozkwita zdumiewające bogactwo kultów, których nikt do­tąd porządnie nie badał. Wśród nich liczą się naj­bardziej te, które mają zapewniać możliwość ko­munikowania się ze zmarłymi, przeważnie za po­średnictwem zawodowego medium.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)