LUDYCZNY PIERWIASTEK

Ów pierwiastek ludyczny zaczyna jednak, zda­niem badacza, kurczyć się i uszczuplać począwszy od XIX stulecia (tu zresztą widać najwyraźniej ułomność jego ogólnej teorii kultury, która rzeko­mo wywodzi się z zabawy). Postawa ludyczna, po­stawa uczestnika zabawy coraz wyraźniej ustępuje w tym okresie postawie obserwatora. Zabawę wy­piera powaga. „Ideały pracy, wychowania i demo­kracji nie pozostawiały już miejsca dla odwiecznej zasady ludycznej” — czytamy w Homo ludens. (s. 273)Sprawa nie sprowadza się jednak tylko do ide­ałów. Zanik elementu ludycznego w XIX stule ciu kojarzy się w sposób oczywisty z nowym zja­wiskiem, jakim jest powstawanie i rozwój wiel­kich skupisk miejskich w nowoczesnym znacze­niu tego słowa.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)