MARGINES RODZINY

Przez margines rodziny Matysiaków przewijają się nieraz postacie ludzi bądź to zamożniejszych od nich, bądź też lepiej wykształconych. Zarówno jedni jak i drudzy nie wywierają jednak na nich żadnego wrażenia. O ile w wypadku ludzi bogat­szych obojętność tę usprawiedliwiają niejasne źró­dła ich dochodów, czerpanych z prywatnego handlu lub niezbyt czystych machinacji, o tyle brak zain­teresowania dla wyższości intelektualnej czy dosko­nalszych form obyczajowych jest funkcją zadowo­lonej z siebie gnuśności umysłowej, która — z przy­krością musimy to stwierdzić — stanowi znamienny rys rodziny Matysiaków.Gnuśność, o której tu mowa, harmonizuje ide­alnie z nieruchawością rodziny w sensie społecz­nym.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)