MASOWA KORESPONDENCJA

Zastanawiającym ewenementem z zakresu od­bioru faktów artystycznych przez publiczność sta­ła się spontaniczna aprobata tego poglądu przez ogromne audytorium słuchaczy. Dziś, kiedy popu­larność Rodziny Matysiaków nieco przygasła, war­to przypomnieć sobie ów masowy odzew, jaki wzbudziły wyrywki z życia rodziny, podsłuchiwa­ne przez radio. Masowa korespondencja, nadsy­łanie prezentów dla poszczególnych Matysiaków, zaproszenia na wczasy i wakacje, napływające z różnych części kraju, wszystko to w niedwu­znaczny sposób świadczyło zarówno o prostodusz- ności, jak i spontaniczności odhioru. Świadczyło również o potężnym nurcie identyfikacji, jaki oży­wiło to słuchowisko. Miliony ludzi w całej Polsce doszły nagle do wniosku, że Matysiakowie żyją tak jak oni, a więc bez wielkich ewenementów, a także bez wyraźnie zaznaczonych celów, kulty­wując jedynie z tygodnia na tydzień elementarne troski o chleb, wychowanie dzieci, rozstrzyganie drobnych rodzinnych konfliktów, sterowanie ma­łej rodzinno-sąsiedzkiej nawy pomiędzy rafami co­dziennego życia i powszednich wydarzeń.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)