MASOWE ZAINTERESOWANIE

Masowe zainteresowanie pio- senkarstwem wydaje się, poza wszystkim innym, wypływać i stąd, że współczesna epoka mechanicz­nej rejestracji muzyki pozwala na najżywszy udział w światowym rozwoju muzyki rozrywkowej, na śledzenie, za pośrednictwem radia i nagrań płyto­wych, najnowszych wydarzeń w tej dziedzinie. W postaci festiwalu piosenkarskiego, który w do­datku nosi pewne cechy festiwalu międzynarodo­wego, ściągając — cóż z tego, że drugorzędne! — postacie piosenkarzy zagranicznych, masowy widz znajduje okazję, aby bezpośrednio otrzeć się o świat znany mu jedynie z płyt i prasy oraz wykonać kil­ka gestów należących do obowiązkowych — a więc na przykład gest „łowcy autografów” lub gest roz­entuzjazmowanego słuchacza, zmuszającego gwia­zdę do bisowania.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)