MEDYCZNE SZCZEGÓŁY

Takie, jeśli pominąć medyczne szczegóły, są gołe fakty; jakie wnioski można z nich wyciągnąć? Chi­rurdzy sugerowali ewentualność, że przepowiednia mogła pośrednio spowodować fatalny epilog Za­stanawiamy się – pisali — czy silne napięcie emo­cjonalne pacjentki, nałożone na fizjologiczny stress operacyjny, nie miało jakiegoś wpływu na jei zgon. Sformułowanie to dopuszcza milcząco inną interpretację, z którą spotkamy się jeszcze na tych stronach wielokrotnie, mianowicie zwyczajny zbieg okoliczności. Trudno się dziwić, że lekarze nie wdawali się w rozważanie trzeciej ewentualności, ze ta śmierć, nie będąc przyczynowo związana z przepowiednią, służyła za potwierdzenie jasnowidztwa wróżki.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)