MIGRACJA ZE WSI

Migracja ze wsi do miast godzi w dawne, obrzędowe zabawy wsi. Tłum miejski, oderwany od swoich dawnych korzeni kultural­nych, nie potrafi jeszcze wytworzyć swojego włas­nego obrzędu czy swojej własnej zabawy, w któ­rej mógłby czynnie uczestniczyć/ideały demokra­cji rozbijają środowiska elity dworskiej, będące dotąd siedliskami wyrafinowanej zabawy w kultu­rę, a także przyczyniają się do rozpowszechnienia się — tak typowego dla dzisiejszej rozrywki — myślenia w trybie, że go tak nazwę, „przedstawi­cielskim.” A więc tak samo, jak w nowoczesnym państwie parlamentarnym władzę sprawuje pew­na wybrana grupa przedstawicieli, której ogół udziela mandatu, aby rządziła w jego imieniu, tak samo w świecie zabawy wydzielają się pewne gru­py, które niejako bawią się „w imieniu” całej resz­ty.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)