NA PIERWSZY RZUT OKA

Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie wydaje się zadowalające. Spróbujmy zastosować je do kon­kretnego przypadku, dajmy na to, do potwora z Loch Ness: czy wiara w jego istnienie jest prze­sądem, czy nie? Są liczne relacje naocznych świad­ków, nierzadko osób o niewątpliwej inteligencji i uczciwości. Obecność jakiegoś wielkiego zwierzę­cia w tym szkockim jeziorze potraktowano na tyle poważnie, że wyposażono i posłano tam ekspedycje złożone z ludzi o wysokich naukowych kwalifika­cjach; nadto nakręcono film, na którym faktycznie można dostrzec płynące stworzenie. Z drugiej stro­ny, jak wykażemy później bardziej szczegółowo, nawet sprawozdania naocznych świadków, kiedy dotyczą zjawisk niezwykłych, z reguły nie zasłu­gują na zaufanie.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)