NA WŁASNE OCZY

Dziś o wiele więcej niż w czasach Lehmanna wiadomo o naturze wchodzą­cych w grę procesów psychologicznych. Można do­konać ich przeglądu w nadziei, że nie tylko rzuci on więcej światła na niektóre z aspektów omawia­nych już przez Lehmanna, ale że dostarczy także dodatkowych tez pomocnych w wyjaśnieniu części zjawisk. Jeśli ktoś powiada: „widziałem to na własne oczy” albo: „słyszałem to osobiście” — to jesteśmy gotowi uznać to za rozstrzygające świadectwo. O ile jednak konkluzja taka może być zasadna i uspra­wiedliwiona, póki chodzi o zwykłe codzienne wy­darzenia, o tyle jest w sposób oczywisty nie do utrzymania w stosunku do zdarzeń niezwyczajnych. W zeznaniach sądowych sprzeczności pomiędzy na­ocznymi świadkami, dajmy na to wypadku samo­chodowego, są rzeczą notoryczną.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)