NACISK UPOWSZECHNIONEJ KULTURY

Wydaje się złudzeniem, że dzieła tego dokona z jednej strony sam nacisk upowszechnianej kul­tury, z drugiej zaś sam rozwój urządzeń cywili­zacyjnych. O pierwszym mówiliśmy przed chwilą. Co do drugiego zaś wystarczy jedynie powiedzieć, że widok wiejskiej baby z bańkami mleka w sa­molocie odrzutowym albo widok na poły wiej­skiego tłumu na ulicach nowoczesnych miast, tłu­mu, w którym nie sposób odróżnić — ani po spo­sobie zachowania się, ani po ubiorze — inżyniera od pracownika fizycznego lub dyrektora od szofera, nie należą w końcu do widoków całkiem niewy­obrażalnych.W tym też miejscu dochodzimy do istoty tego, czym jest, a czym w jeszcze większym stopniu może i powinna się stać polska socjalistyczna kul­tura masowa.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂