NASZKICOWANY PRZEGLĄD

Powróćmy więc teraz do pytania postawionego na początku  czy jesteśmy naprawdę w pełni oświeconymi ludźmi, którzy pozostawili przesądy daleko za sobą? Naszkicowany tu prze­gląd zagadnienia, pomimo wielu dotkliwych luk w materiale dowodowym, nie pozostawia żadnej wątpliwości, że odpowiedź musi brzmieć „nie”. Przytoczone dane staną się jeszcze bardziej wy­mowne, gdy weźmiemy pod uwagę, że ludzie zwysię trochę wstydzić swych przesądów i mogą niekiedy wypierać się takich wierzeń wobec nie­znajomego ankietera. Przesąd nadal jest naszym towarzyszem i nie jest nawet wykluczone, że nie­które jego formy mogą zwiększać swój zasięg skoro tak, to warto starać się zrozumieć naturę tego złożonego zjawiska — ogólnoludzkiego, a nie ograniczonego do odległych od nas ludów.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)