NEGATYWNY DOWÓD

Po pierwsze, negatywny dowód jest na ogół bardzo trudno przeprowadzić. Krytycy eksperymentów mających dowieść możli- wośei spostrzegania pozazmysłowego wskazują na wady w sposobie ich przeprowadzenia, które po­zostawiają pole alternatywnym interpretacjom uzyskanych wyników; atoli maksimum tego, co udaje im się zwykle tą drogą osiągnąć, to podanie iw wątpliwość jednej konkretnej serii doświadczeń. Ci, którzy wierzyli, prawie niezmiennie nadal obstają przy swoim, gdyż oceniają prawdopodo­bieństwo na innej podstawie; za czym od czasu do czasu pojawiają się nowe eksperymenty i każdy z nich trzeba po kolei obalać — prawdziwie Syzy­fowa praca!

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)