NIEKTÓRE PUBLICZNE PRZEJAWY PRZESĄDU

Najłatwiejsze do zidentyfikowania są te przesądy, które mają wpływ na dające się zaobserwować za­chowania ludzkie. Jednym z najsilniejszych wśród nich jest przesąd związany z liczbą 13. Panie do­mu dbają o to, aby nie mieć akurat takiej liczby gości, a omyłka wprawia je nieraz w poważne za­kłopotanie. Przypadkiem właśnie w dniu, kiedy to piszę, znalazłem się na przyjęciu dla dzieci, na którym jedna z matek spostrzegła, że przy stole siedzi trzynaścioro dzieci; była tym poważnie zmar­twiona i nalegała, aby znaleźć jeszcze jedno dziecko i zażegnać tym sposobem niebezpieczeństwo. Często uznaje się publicznie wagę takich lęków, na przy­kład niektóre amerykańskie hotele nie mają fe­ralnego piętra, bo po dwunastym idzie od razu czternaste.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone