NIEKTÓRE PUBLICZNE PRZEJAWY PRZESĄDU

Najłatwiejsze do zidentyfikowania są te przesądy, które mają wpływ na dające się zaobserwować za­chowania ludzkie. Jednym z najsilniejszych wśród nich jest przesąd związany z liczbą 13. Panie do­mu dbają o to, aby nie mieć akurat takiej liczby gości, a omyłka wprawia je nieraz w poważne za­kłopotanie. Przypadkiem właśnie w dniu, kiedy to piszę, znalazłem się na przyjęciu dla dzieci, na którym jedna z matek spostrzegła, że przy stole siedzi trzynaścioro dzieci; była tym poważnie zmar­twiona i nalegała, aby znaleźć jeszcze jedno dziecko i zażegnać tym sposobem niebezpieczeństwo. Często uznaje się publicznie wagę takich lęków, na przy­kład niektóre amerykańskie hotele nie mają fe­ralnego piętra, bo po dwunastym idzie od razu czternaste.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)