NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

Krzyczącą nieprawdziwość tego stanu — niepraw­dziwość tym bardziej rażącą, im bardziej Rodzina Matysiaków stylizowana jest na realistyczny zapis „samego życia” — odkrywamy nie tylko w konfron­tacji z literaturą pamiętnikarską dotyczącą powo­jennego dwudziestolecia, ale także porównując Ma­tysiaków z drugą współczesną powieścią radiową — W Jezioranach. Oczywiście nie zamierzam tu wy­mierzać ocen artystycznych czy literackich; byłby to trud jałowy. Uderzającą jednak cechą życia w Jezioranach jest niesłychana ruchliwość tego, zdawać by się mogło, z natury rzeczy osiadłego środowiska chłopskiego. Jeziorany jednak — wbrew temu domysłowi — są terenem ciągłej konfrontacji wszystkiego z wszystkim: osiadłych rodzin rolni­ków z robotnikami z PGR-u, młodych ze starymi, chłopów z młodą inteligencją wiejską, bądź to po­chodzącą ze wsi, bądź też na wieś przybyłą, indy­widualnych gospodarzy z formami życia zespoło­wego i władzą.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)