NOWOCZESNE ŚRODKI PRZEKAZU

Nowoczesne środki przekazu, a przede wszystkim film i telewizja, czynią z nas nieustan­nych widzów coraz to nowych, inscenizowanych dla nas widowisk. Patrzenie zwalnia nas od obo­wiązku czynnego udziału w czymkolwiek, stwa­rzając przy tym złudne wrażenie, że przeciwnie, nasze zainteresowanie poszczególnymi dziedzina­mi rozrywek i zabaw jest intensywniejsze niż kie­dykolwiek. A więc, na przykład, festiwale piosen­karskie takie jak w Opolu czy w Sopocie ściągają tysiące widzów, a miliony śledzą je za pośrednic­twem telewizji, równocześnie jednak wydaje się, że znacznie mniej ludzi w Polsce uprawia czynnie śpiew niż w czasach, kiedy Moniuszko wydał swój Śpiewnik domowy; imprezy sportowe oglądane są przez tłumy, ale nie ulega kwestii, że we współ­czesnym społeczeństwie polskim znacznie mniej­szy procent ludzi czynnie uprawia sport, niż miało to miejsce w starożytnej Grecji lub w dawnej Pol­sce, gdzie sportem były szermierka i jeździectwo; muzyka przenika do nas wszelkimi kanałami środ­ków masowego przekazu, ale umiejętność gry na instrumentach, będąca jeszcze nie tak dawno obo­wiązkiem człowieka z pewnych kręgów towarzys­kich i społecznych, jest w zaniku.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)