OBFITOŚĆ PRZESĄDÓW

Tak na przykład pod koniec ubiegłego stulecia ukazała się książka pod tytułem Studies of Contemporary Superstition (Studia nad współ­czesnym przesądem)*. Pośród obficie zgromadzo­nych tam „przesądów” znalazło się prawo małżeń­skie i rozwodowe, socjalizm fabiański i, co ciekaw­sze, agnostycyzm Tomasza Huxleya, na który au­tor był tak rozsierdzony, że określił go jako „prze­sąd bardziej bezsensowny, nędzniejszy i śmiesz­niejszy niż zabobony jakiegoś afrykańskiego dzi­kusa, tarzającego się i mamroczącego przed swoim fetyszem”. Termin używany w taki sposób jest w gruncie rzeczy jedynie pałką do tłuczenia prze­ciwników ideologicznych; przypomina to prakty­kowany w Afryce Południowej zwyczaj chrzczenia mianem „komunisty” każdego, kto krytykuje apart­heid.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)