OBRÓT SPRAW

Propozycja ta, mimo swojej kuszącej elegancji płynącej między innymi z tego, że wyrażona została w formie li­stów pisanych do kobiety, bardzo subtelnych i nie­co kokieteryjnych, okazała się jednak w praktyce nie tylko hermetyczna, ale i efemeryczna.Nietrudno dostrzec źródła takiego obrotu spraw. Nie ulega kwestii, że przedwojenne środowisko „żo- liborskie”, przedmiot marzeń autora Listów, zdo­łało wytworzyć i przekazać szereg niezmiernie cennych myśli i postaw, które zaowocowały prak­tycznie głównie na terenie myśli urbanistycznej, koncepcji humanistycznego kształtowania zespołów przestrzennych, wreszcie na gruncie socjologii i nauk społecznych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)